Bjuvs kommuns logga

  Trafiksäkerhet och parkering

  Ansökan om hastighetsdämpande åtgärder, parkeringstillstånd samt vart du kan parkera personbilar och tunga fordon i Bjuv, Billesholm och Ekeby.

  Avgift

  Du behöver inte lägga på någon parkeringsavgift i Bjuvs kommun.

  För personbil, lätt lastbil och buss under 3,5 ton

  Max 24 timmar i följd! Så lång tid får du parkera på kommunens gator. Begränsningen i tid gäller på vardagar och dit räknas inte vardag före sön­dagar och helgdagar. Det är inte bara i Bjuvs kommun detta gäller. Tidsbegränsningen gäller över hela landet men det finns ofta särskilda skyltar som kan skärpa tiden till några minuter eller öka den till flera da­gar.

  För större lastbilar, som har en totalvikt över 3,5 ton, gäller andra regler. Max 2 timmar i följd, är tillåten parkeringstid för dessa. Lastbilarna stör med buller vid starter, utgör sikthinder för trafikanter och passar dåligt in i bo­endemiljöer.

  I Bjuv, Billesholm och Ekeby är några platser reglerade till 1 eller 2 timmar. Lik­som i alla städer är det angeläget att kunder och besökare till butiker, ban­ker och olika serviceställen har lätt att hitta parkeringsplats. Par­keringstiden räcker för korta besök och parkeringsplatserna kan användas av många när det är rotation på användningen.

  På parkeringskartorna hittar du alla kommunala parkeringar

  Karta över parkering för personbilar och tunga fordon i BjuvPDF

  Karta över parkering för personbilar och tunga fordon i BillesholmPDF

  Karta över parkering för personbilar och tunga fordon i EkebyPDF


  Ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

  Om du på grund av en funktionsnedsättning har svårt att gå och måste parkera nära ditt mål, till exempel en butiksingång, kan du vara berättigad till parkeringstillstånd för rörelsehindrade. För detta krävs ett läkarintyg som bifogas ansökan.

  Kortet är knutet till dig som person och du kan använda det i hela Sverige i olika bilar. Du kan söka antingen som förare eller passagerare.

  Ansökan om parkeringstillstånd via e-tjänst

  Ansökan om parkeringstillstånd via blankett

  Fullmakt för utlämnande av parkeringstillstånd via blankett

  Bjuvs kommun har inga egna parkeringsvakter. Parkeringsövervakningen upphandlas av entreprenör som utför uppdraget.

  Bjuvs kommun använder sig av parkeringsövervakning. Detta innebär att parkering på annan plats än parkeringsplatser, gator, vägar eller områden avsatta för parkering, kan medföra att fordonsägaren får en parkeringsbot.

  Anser du att du felaktigt erhållit en parkeringsbot kan du skicka in ett bestridande till polisen.

  Blankett och information för bestridande av parkeringsanmärkning

  Hastighetsdämpande åtgärder genom utplacering av blomlådor

  Vid önskemål att sänka hastigheten på trafiken i ett bostadsområde kan du anöka om tillstånd att placera ut blomlådor som trafikhinder. Det är Bjuvs kommuns Gata/Park-enhet som ger tillstånd på de kommunala vägarna inom Bjuvs kommun. Den sökande ansvarar själv för att bygga, sköta och förvara blomlådorna.

  Ansök om hastighetsdämpande åtgärder via blankett

  Villkor för utsättning av blomlådor som trafikhinder

  Senast publicerad: 10 september 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här