Bjuvs kommuns logga

Till dig som bor i ett familjehem eller på ett HVB hem

Alla människor är lika mycket värda. Du har samma rättigheter som alla andra barn och unga.

jag har rätt

Du har många rättigheter!

Du har också rätt att:

  • Veta varför du bor i ett familjehem eller HVB
  • Bo i en trygg och säker miljö
  • Få sjukvård och tandvård när du behöver det
  • Få mat som är bra för dig
  • Bli respekterad
  • Ha dina personliga saker ifred
  • Veta vem som är din socialsekreterare
  • Säga vad du tycker och bli lyssnad på
  • Få hjälp med skolarbetet

Vill du veta mer om dina rättigheter gå in på inspektionen för vård och omsorgs hemsida

Bjuvs kommun
Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

 

Senast publicerad: