Bjuvs kommuns logga

Fler pendlar med Söderåsbanan

Söderåsbanan ger positiva effekter för Bjuvs kommun, skriver Helsingborgs Dagblad idag. Den nya stationen i Billesholm har underlättat för pendlare till företaget Isover som också lättare kan rekrytera medarbetare från södra delen av Skåne.

Bildväljare

Även för pendlare som reser från Billesholm till andra destinationer har restiden förkortats väsentligt. Efterfrågan på bostäder har ökat i Billesholm och kommunen planerar nu för nya bostäder på Kungsgårdsgärdet och vid Albertsschaktet.

Under 2022 steg drygt 22 000 resande av och på vid stationen i Billesholm.

Länkar till artiklar (kan vara låsta):

Nu vill ingenjörerna jobba i Billesholm

Från Billesholm till Norge - och tillbaka

Bild ovan: Pågatåg, Skånetrafiken

Senast publicerad: