Bjuvs kommuns logga

Fortsatt hög upplevd trygghet i Bjuvs kommun

Den upplevda tryggheten i Bjuvs kommun är fortsatt hög. Det visar polisens årliga trygghetsmätning.

Bildväljare

Varje år genomför polisen en trygghetsmätning bland flera kommuner i Sverige. Medborgarna får svara på frågor om bland annat oro för att utsättas för brott, störningar av olika slag och känsla av otrygghet. Förra året, 2022, hamnade Bjuvs kommun på problemindex 1,89. I år har siffrorna försämrats lite och Bjuvs kommun hamnar på ett problemindex på 2,24. Det är det näst bästa resultatet på 10 år.

- Vi ligger fortfarande fortsatt högt i trygghetsmätningen, säger Stefan Nilsson, trygghetssamordnare i Bjuvs kommun. Både andelen som har utsatts för brott och andelen som känner oro för att utsättas för brott är fortsatt låga. Vi ser också att färre personer oroar sig för inbrott.

Det som gör att siffrorna har försämrats är främst att fler invånarna upplever problem i utemiljön, till exempel nedskräpning och skadegörelse. Den fordonsrelaterade problematiken med till exempel buskörning med mopeder och att trafikregler inte respekteras, har även ökat. Bjuvs kommun kommer nu att analysera resultaten och ta fram en handlingsplan för hur man ska arbeta vidare med frågorna, med fokus på de områdena med försämrat resultat.

- För oss är trygghet ett prioriterat områden och vi kommer att fortsätta att arbeta med att förbättra den, säger Mikael Henrysson, kommunstyrelsens ordförande. Jag vill ändå understryka att vi, trots det mindre tappet, är den upplevda tryggheten fortsatt hög.

Senast publicerad: