Bjuvs kommuns logga

Ny VA-taxa från den 1 januari 2024

Från den 1 januari 2024 höjs avgifterna för vatten och avlopp i Bjuvs, Båstads, Landskronas, Svalövs och Örkelljungas kommun.

Bildväljare

Under november beslutade kommunfullmäktige i Bjuvs, Båstads, Landskronas, Svalövs och Örkelljungas kommun om VA-taxan för 2024 och från den 1 januari 2024 höjs avgifterna för vatten och avlopp.

Höjningarna beror på ett stort investeringsbehov och ökade driftkostnader. Driftkostnaderna har ökat på grund av stigande energipriser, höga räntor och ökade kostnader för material och råvaror. Man behöver också anpassa för att kunna möta nya tuffare miljökrav och klimatförändringar som längre torka och häftigare skyfall.

Mer information

Vad får du för VA-avgiften?

Gemensamt ägande och självkostnadsprincipen

Läs om avgifterna för Bjuvs kommun på NSVA:s hemsida.

Senast publicerad: