Bjuvs kommuns logga

Planering sker för fortsatt arbete söderut på Södra Storgatan

Under våren 2024 färdigställs del 1 i arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningar och göra gatumiljön mer trafiksäker på Södra Storgatan fram i höjd med Vallgatan.

Då vatten- och avloppsledningarna i den återstående delen söder om Vallgatan bedömts vara i bättre skick än väntat - samtidigt som NSVA har flaggat om kommande arbeten på området Freden som ligger intill - så har Tekniska nämnden för avsikt att skjuta fram starten för det fortsatta arbetet tills NSVA fattat beslut om sina åtgärder för vatten- och avloppsledningarna på detta område. För att slippa gräva upp södra delen av Södra Storgatan två gånger så avvaktar man tills dess att allt vatten- och avloppsarbete kan utföras på en och samma gång.

Tekniska förvaltningen inom kommunen arbetar med planering av en temporär gestaltning av Södra Storgatan för sträckan mellan Vallgatan och Södra vägen för att lägga ny asfalt och åtgärda cykelbanan, som ska vara fram tills NSVA beslutar att gå vidare med VA-arbetet på Södra Storgatan. Beslut om vidare arbete på Södra Storgatan kommer att fattas av Tekniska nämnden under början av 2024.

Senast publicerad: