Bjuvs kommuns logga

Användning av offentlig plats

Enligt ordningslagen krävs tillstånd för att använda offentlig plats. En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande som är upplåten för allmänheten. Vid arrangemang eller uppställning behövs tillstånd av kommunen och Polisen.

Var ute i god tid när du söker tillstånd, helst en månad i förväg. Under vår och sommar är det många som söker samtidigt och då kan det ta längre tid att få ett beslut.

Du ansöker alltid om att få använda offentlig plats hos Polisen och därefter behöver du också ansöka om en trafikanordningsplan hos kommunen om trafiken blir påverkad på en gata, väg eller gång- och cykelbana.

Nedan kan du läsa mer om:

Du behöver söka tillstånd för att använda offentlig plats för:

 • Uteservering
 • Försäljning, till exempel marknader eller varuexponering
 • Placering av container eller byggsäck
 • Placering av byggnadsställning
 • Materialupplag
 • Placering av skylt, bord, tält eller scen
 • Anordning av event och cirkustillställningar

1. Det första steget är att ansöka via Polisens e-tjänst.

2. När din ansökan är godkänd av polisen ska du ansöka hos kommunen om trafikanordningsplan. Det gör du genom kommunens grävtillstånd.

Tänk på att göra din ansökan i god tid innan platsen ska användas, helst en månad i förväg.

Här kan du läsa mer om riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark. Pdf, 194.8 kB.

Om din placering av byggnadsställning, container eller annat arrangemang kräver att man stänger av del av gata eller gång- och cykelväg ska även en trafikanordningsplan (TA-plan) skickas in till kommunen.

Inlämnad TA-plan ska innehålla nedanstående information:

 • En karta eller ritning som tydligt visar platsen för det planerade arrangemanget eller uppställning inklusive eventuella avstängningar av gator, gång- och cykelvägar.
 • Beskrivning av de åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa trafiksäkerheten och minimera störningar för allmänheten, såsom skyltning, omledningar, temporära trafikljus osv.
 • Information om tidslinjen för arrangemanget eller uppställningen, inklusive start- och slutdatum för eventuella avstängningar eller begränsningar.
 • Ansvarig kontaktperson/er för arrangemanget eller uppställningen, inklusive namn, telefonnummer och e-postadresser för personer som kan kontaktas för eventuella frågor eller nödsituationer.
 • Eventuella tillstånd eller tillstånd som krävs för arrangemanget eller uppställningen, samt bevis på att eventuella försäkringar eller ansvarsförsäkringar är på plats om detta krävs.

Den som ansöker betalar en hyra och en depositionsavgift till kommunen. Denna avgift regleras av den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Förutom kommunens avgifter tillkommer polismyndighetens ansökningsavgift. Uppgifter om avgifterna hittar du på Polisens hemsida.

Här kan du läsa mer om riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark. Pdf, 194.8 kB.

Misstänker du olovlig användning av offentlig plats kan du anmäla detta genom kommunens felanmälan

kommunens hemsida kan du läsa mer om olovlig användning av offentliga platser.

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta Bjuvs kommun

Telefon: 042-458 50 00

Mejl: info@bjuv.se

Senast publicerad: