Bjuvs kommuns logga

Felanmälan i vår gemensamma utemiljö

Här kan du felanmäla gator, trafik, gatubelysning, parker, grönområden, nedskräpning och otrygga platser - allt via våra e-tjänst. Du kan även be att få återkoppling.

Felanmälningar i Ekeby 220929

Behandling av personuppgifter i våra e-tjänster

Bjuvs kommun lyder under offentlighetsprincipen. De handlingar som skickas in till kommunen blir allmänna handlingar. Vem som helst kan begära att få ta del av dessa. Kommunen gör alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen innan vi lämnar ut handlingar som innehåller personuppgifter.

Felanmälan utemiljö

I vår felanmälningskarta du hittar via länken nedan kan du zooma in och se vad som redan är felanmält eller göra en ny felanmälan. Där kan du även begära återkoppling i ärendet eller i redan anmälda ärenden. Klicka på Felanmälan utemiljö.

Bjuv fixas-appen

Nu kan du även felanmäla direkt i vår app Bjuv fixas. Med hjälp av mobilen tar du ett foto och laddar upp i appen och med GPS-funktionen anges exakt plats på en karta. Du kan även ange ditt mobilnummer eller din mailadress för att få en bekräftelse. Appen Bjuv fixas laddar du ner i din mobil från App Store eller Google Play.

Har du synpunkter om höga hastigheter på din gata? Eller kanske önskemål om mer belysning där du bor? Vi välkomnar alla synpunkter, såväl positiva som negativa. Dina förslag och synpunkter hjälper oss att förbättra kvaliteten på verksamheten och servicen till invånarna.

Lämna synpunkt

Ett akut fel är något som riskerar skada en person eller kan medföra stor fara. Vid akuta händelser under kontorstid kan du alltid komma i kontakt med oss via kommunens växel, 042-458 50 00, men vi ser gärna att du ringer nedanstående nummer.

Vid akuta vattenfel

NSVA: 010-490 97 00

Vid frågor om sophämtning

NSR: 042-400 13 00

Vid akuta fel på kommunens fastigheter

Bjuvs fastighetsjour: 070-949 54 00

Vid akuta fel på gata och i parker

Bjuvs gata och parkjour: 070-949 54 69

Vid olyckor

SOS Alarm: 112

Tillgänglighet för ”Bjuv Fixas”-app och webbplats ”Felanmälan utemiljö”

Bjuvs kommun står bakom den här appen/webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda appen/webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur ”Bjuv Fixas” uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är appen/webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av appen/webbplatsen inte är helt tillgängliga, nämligen kartan. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen/appen?

Om du behöver information från Bjuv Fixas-appen eller -webbplatsen på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du skicka in ditt önskemål till info@bjuv.se. Du kan även ringa vårt kontaktcenter på telefon 042-458 50 00.

Rapportera brister i appens/webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens/webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Formulärets/appens karta är inte avsedd för navigering och undantas därmed enligt 9 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kartan innehåller till mycket stor del grafiska element och är således väldigt svår att tillgänglighetsanpassa. Adressökningen och möjligheten att beskriva platsen för ärendet i beskrivningsfältet är däremot tillgänglighetsanpassade.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har låtit ett företag, med expertis inom digital tillgänglighet, göra en extern granskning av webbplatsen Felanmälan utemiljö och Bjuv Fixas-appen.

Senaste bedömningen gjordes den 4 februari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-11-21.

Senast publicerad: