Bjuvs kommuns logga

  Felanmälan

  Här kan du felanmäla gator, trafik, gatubelysning, parker, grönområden och nedskräpning, allt via våra e-tjänster.

  Behandling av personuppgifter i våra e-tjänster

  Bjuvs kommun lyder under offentlighetsprincipen. De handlingar som skickas in till kommunen blir allmänna handlingar. Vem som helst kan begära att få ta del av dessa. Kommunen gör alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen innan vi lämnar ut handlingar som innehåller personuppgifter.

  E-tjänster felanmälan

  Felanmälan gator/belysning

  Felanmälan park och grönområden

  Akuta händelser

  Ett akut fel är något som riskerar skada en person eller kan medföra stor fara. Vid akuta händelser under kontorstid kan du alltid komma i kontakt med oss via kommunens växel, 042-458 50 00, men vi ser gärna att du ringer nedanstående nummer.

  Akuta händelser


  Vid akuta fel på vatten och avlopp

  NSVA: 010-490 97 00

  Vid frågor om sophämtning

  NSR: 042-400 13 00

  Vid akuta fel såsom skadegörelse

  Bjuvs jourtelefon: 070-949 54 00

  Vid olyckor

  SOS Alarm: 112

   

  Senast publicerad: 10 september 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här