Bjuvs kommuns logga

Grävtillstånd och trafikanordningsplan

För arbeten på allmän plats i Bjuvs kommun krävs tillstånd.

  • För arbeten som kräver att en gata behöver stängas av helt eller delvis för trafik, ska en trafikanordningsplan skickas in.
  • För nedläggning av rör, kablar och dylikt ska du ansöka om ett grävtillstånd. Du måste bifoga ett giltigt markavtal för att få ett grävtillstånd. Ansökan om markavtal görs hos kommunens mark- och exploateringsingenjör på samhällsbyggnadsavdelningen.

Grävtillstånd och trafikanordningsplan

Du som ska utföra grävarbeten i allmän mark, måste ansöka om grävtillstånd och trafikanordningsplan.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Din TA-plan ska innehålla en karta eller skiss över arbetsområdet. Du ska markera på kartan i e-tjänsten (nedan) hur du tänker använda avstängningsmaterial och eventuellt leda om trafiken.

Du ska också ange vem som är arbetsplatsens utmärkningsansvarige. Den personen måste ha genomgått utbildning i Arbete på väg.

Du som söker om grävtillstånd ansvarar för att grävarbeten fylls igen enligt Bjuvs kommuns grävbestämmelser (nedan). Bjuvs kommun tar ut en fast avgift om 2000 kronor per grävtillstånd som ersättning för administration, underhåll, kontroll och besiktning. Genom att ta ut en avgift för grävarbeten får kommunen bättre kontroll och kvalitet gällande grävarbeten.

Grävbestämmelser

Från 1 mars 2021 ansvarar du som utförare att återställningsarbetet är gjort enligt senaste utgåvan av AMA anläggning om inget annat anges. Material som ska användas vid återställning redovisas i Bilaga 1 (återställningstabell) i Grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs kommun. Pdf, 584.8 kB.

Till ansökan

Ansökan om grävtillstånd samt trafikanordningsplan via e-tjänst

Senast publicerad: