Bjuvs kommuns logga

Kollektivtrafik

Bjuv är centralt beläget i nordvästra Skåne 20 km öster om Helsingborg. E4 och E6 ligger på några kilometers avstånd. Med bil, buss och tåg från Helsingborg når man Bjuvs kommun på 15-20 minuter. Med tåg tar det cirka 50 minuter till Malmö/Lund.

Skånetrafiken

För att resa kollektivt till och från kommunen finns bussar och tåg. För trafikupplysning ring 0771-77 77 77 eller besök Skånetrafikens hemsida.

Läs mer om hur du reser med Skånetrafiken.

I samarbete med Bjuvs kommun bedriver Skånetrafiken närtrafik i tätorterna.

Den som bor minst en kilometer från en busslinje kan bli hämtad med Närtrafiken i sin bostad. Sedan 2010 har Närtrafiken utökat antalet hållplatser, se karta och tidtabeller.

Observera att alla kan åka med Närtrafiken, inget krav finns på färdtjänstkort eller dylikt.

För Närtrafiken krävs att en förbeställning görs senast två timmar innan resan.

Här hittar du karta och tidtabeller för närtrafiken i Bjuvs kommun Pdf, 208.6 kB..

Söderåstrafiken - skoltransport med regionbuss

Projektet genomförs i ett område med cirka 40 000 invånare som har stor utvecklingspotential. Målet är en väl fungerande kollektivtrafik för arbetspendling till och från området samt skolresor och fritidsresor som i sin tur skapar förutsättningar för en levande och attraktiv region i nordvästra Skåne.

Detta innebär att de skolelever som har möjlighet i första hand ska resa med allmän kollektivtrafik mellan hemmet och skolan. Flera korta busslinjer har ersatts av de två längre regionbusslinjerna 230 och 250.

Vilka är fördelarna?

  • Bättre förbindelser - de nya busslinjerna kommer att passera fler stationer än idag, vilket ger bättre förbindelser med Lund/Malmö/Köpenhamn samt norrut mot Hässleholm, Kristianstad och Stockholm.
  • Bättre miljö - i stora delar av Skåne har efterfrågan på kollektiva resmöjligheter ökat över alla förväntningar. Fler och fler väljer tåg och buss, vilket är positivt inte minst ur ett miljöperspektiv. För att kunna möta upp behovet görs därför en översyn av kollektivtrafiken över hela Skåne.

Om du har frågor är du välkommen att skicka e-post till Söderåstrafiken

Tidtabeller och hållplatser hittar du på Skånetrafikens hemsida

På trafikverkets hemsida finner du mer information om nuläget Söderåsbanan, trafikverkets hemsida

Senast publicerad: