Bjuvs kommuns logga

Aktivitet Förebygger

Med Aktivitet förebygger arbetar vi för att inspirera och stödja barn och ungdomar i att engagera sig i föreningslivet, samtidigt som vi främjar deras fysiska och psykiska välbefinnande. Målet är att bidra till att barn och unga blir mer aktiva och har en mer meningsfull fritid. Tillsammans med föreningslivet strävar vi efter att skapa goda förutsättningar för alla barn och unga.

Syftet med Aktivitet förebygger är att förbättra både barns och ungdomars fysiska och psykiska hälsa genom förebyggande åtgärder. Forskning visar att hälsofrämjande och förebyggande insatser gynnar både individens välmående och hela samhället. Satsningen är ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Aktivitet förebygger består av två delar. I den första delen kommer vi att samarbeta med Brogårdaskolan och erbjuda föreningsbaserade aktiviteter för elever i årskurs 2 och årskurs 5 under läsåret 2023/2024. Elever i årskurs 2 och årskurs 5 kommer att få möjligheten att prova på olika föreningsaktiviteter under skoltid. Under läsåret kommer samtliga elever i dessa årskurser att få möta 6 olika föreningar och testa på bland annat innebandy, scouter och bowling.

Den andra delen av Aktivitet förebygger är att genomföra riktade åtgärder. Med riktade åtgärder menar vi att minska eventuella hinder som kan hindra deltagande i föreningslivet. Dessa hinder kan vara ekonomiska, logistiska (till exempel transport till föreningsaktiviteter i början) eller bristande kunskap om föreningslivet och dess möjligheter. Under 2023 pågår arbetet med att ta fram rutiner och riktlinjer för den här delen för att de sen ska kunna användas under 2024.

Senast publicerad: