Ansökan om föreningsbidrag

Ansökningstiden för 2022 har passerat.

Ansökan om Investeringbidrag ska innehålla:

 • En kortfattad beskrivning av vad investeringen består av?
 • Vem kommer i första hand gynnas av investeringen?
 • Vad blir konsekvenserna av om investeringen inte genomförs?
 • En kostnadsberäkning för investeringen.
 • Grunddokument (Senaste årsmötesprotokoll samt ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse för föregående år)
 • Verifikationer (Offerter eller liknande som styrker kostnadsberäkningar)


Ansökan om Utvecklingsbidrag ska innehålla:

 • En kortfattad beskrivning av projektet, inköpet eller investeringen samt hur den leder till att utveckla föreningens verksamhet
 • Vem kommer i första hand att gynnas av utvecklingen?
 • Vad blir konsekvenserna om utvecklingen uteblir?
 • En kostnadsberäkning av projektet, inköpet eller investeringen.
 • Grunddokument (Senaste årsmötesprotokoll samt ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse för föregående år)
 • Verifikationer (Offerter eller liknande som styrker kostnadsberäkningar)