Bjuvs kommuns logga

Stipendier och flaggansökningar

I menyn nedan hittar du information om nomineringar för stipendier och ansökning om flaggor som delas ut på nationaldagsfirandet.

Ansökningstiden för 2023 har passerat.

Bjuvs kommuns ungdomsledarpris tillfaller ungdomsledare i hos kultur- och fritidsförvaltningen registrerad förening som bedriver ungdomsverksamhet inom Bjuvs kommun. Syftet med priset är att uppmärksamma ungdomsledarinsatser utöver det vanliga.

Pristagaren utses årligen av kultur- och fritidsnämnden efter förslag från förening. 

Vid val av pristagare tar nämnden hänsyn till bland annat följande faktorer:

  • Ledarens insatser för den aktuella målgruppen vad avser social situation och gemenskap, gruppkänsla, resultat.
  • Ledarens kreativitet för att söka nya vägar och förnya verksamheten.
  • Ledarens engagemang i ungdomarna och deras situation.
  • Ledarens insatser för att skaffa sig större kompetens som ledare genom deltagande i kurser av olika slag.

Prissumman uppgår till 5 000 kronor för ungdomsledaren samt 5 000 kronor till föreningen som ungdomsledaren är aktiv inom.

Ungdomsledarpriset utdelas till pristagaren och föreningen vid firandet den 6 juni.

Kulturpriset tilldelas person eller personer, som utfört en värdefull gärning inom vetenskapens, konstens, musikens, arkitekturens, litteraturens, teaterns, hembygdsvårdens, folkbildningens eller annat kulturellt område.

Som pristagare kan endast komma ifråga person (-er), förening (-ar) eller organisation (-er) som är födda, bosatta eller verksamma i Bjuvs kommun.

Förslag till pristagare kan lämnas av allmänheten via en e-tjänst som på kommunens hemsida. Kultur- och fritidsnämnden kan även ta fram egna förslag.

Kulturpristagare utses av kultur- och fritidsnämnden.

Prissumman uppgår till 5 000 kronor.

Kulturpriset utdelas årligen vid firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.

Vid nationaldagsfirandet 6 juni delar kultur- och fritidsnämnden årligen ut sex stycken flaggor. Föreningar, privatpersoner och organisationer med hemvist i kommunen kan ansöka om en flagga.

Senast publicerad: