Bjuvs kommuns logga

Stipendier och flaggansökningar

I menyn nedan hittar du information om nomineringar för stipendier och ansökning om flaggor som delas ut på nationaldagsfirandet.

Ansökan för 2024 stänger den 21 April.

Länk till e-tjänsten för samtliga ansökningar hittar du här.

Bjuvs kommuns ungdomsledarpris tillfaller ungdomsledare i hos kultur- och fritidsförvaltningen registrerad förening som bedriver ungdomsverksamhet inom Bjuvs kommun. Syftet med priset är att uppmärksamma ungdomsledarinsatser utöver det vanliga.

Pristagaren utses årligen av kultur- och fritidsnämnden efter förslag från förening. 

Vid val av pristagare tar nämnden hänsyn till bland annat följande faktorer:

  • Ledarens insatser för den aktuella målgruppen vad avser social situation och gemenskap, gruppkänsla, resultat.
  • Ledarens kreativitet för att söka nya vägar och förnya verksamheten.
  • Ledarens engagemang i ungdomarna och deras situation.
  • Ledarens insatser för att skaffa sig större kompetens som ledare genom deltagande i kurser av olika slag.

Prissumman uppgår till 5 000 kronor för ungdomsledaren samt 5 000 kronor till föreningen som ungdomsledaren är aktiv inom.

Ungdomsledarpriset utdelas till pristagaren och föreningen vid firandet den 6 juni.

Länk till e-tjänsten för ungdomsledarpriset hittar du här.

Kulturpriset tilldelas person eller personer, som utfört en värdefull gärning inom vetenskapens, konstens, musikens, arkitekturens, litteraturens, teaterns, hembygdsvårdens, folkbildningens eller annat kulturellt område.

Som pristagare kan endast komma ifråga person (-er), förening (-ar) eller organisation (-er) som är födda, bosatta eller verksamma i Bjuvs kommun.

Förslag till pristagare kan lämnas av allmänheten via en e-tjänst som på kommunens hemsida. Kultur- och fritidsnämnden kan även ta fram egna förslag.

Kulturpristagare utses av kultur- och fritidsnämnden.

Prissumman uppgår till 5 000 kronor.

Kulturpriset utdelas årligen vid firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.

Länk till e-tjänsten för kulturpriset hittar du här.

Vid nationaldagsfirandet 6 juni delar kultur- och fritidsnämnden årligen ut sex stycken flaggor. Föreningar, privatpersoner och organisationer med hemvist i kommunen kan ansöka om en flagga.

Länk till e-tjänsten för flaggansökan hittar du här.

Senast publicerad: