Bjuvs kommuns logga

Bygga om, bygga till, bygga nytt

Om du vill bygga eller riva något på din fastighet behöver du i de flesta fall söka bygglov eller göra en anmälan. Kontakta gärna oss på bygg- och miljöförvaltningen i ett tidigt skede för rådgivning.

Holsenssons hus byggs

Lagar och regler styr om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan

Det som byggs finns kvar under en lång tid och berör ofta många människor. Därför ställer samhället krav på det som byggs. De lagar och regler som finns om planering och byggande hittar du i plan- och bygglagen (PBL) och i plan- och byggförordningen (PBF).Vilka byggregler som gäller finns i Boverkets byggregler, BBR.

Länk till Boverket

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bygg@bjuv.se

Telefon kontaktcenter: 042-458 50 00. Fråga efter bygglovshandläggare dessa tider:

 

Helgfri vardag

Klockan

Måndag

10.00 - 12.00

Onsdag

10.00 - 12.00

Fredag

10.00 - 12.00

 

Senast publicerad: