Bjuvs kommuns logga

Naturvårdsprogram

Naturen och våra grönområden är viktiga för Bjuvs kommun.

Bildväljare

Ett naturvårdsprogram innehåller strategier för naturvårdsarbetet och pekar ut de mest värdefulla natur­områdena i kommunen. Programmet ska utgöra ett rådgivande underlag till all fysik planering och myndighetsutövning, både på kommunal och regional nivå. Det ska också vara ett stöd och källa till inspiration i allt arbete som rör mark, vatten och natur.

Naturvårdsprogrammet kan användas av kommuntjänstemän, privatpersoner, konsulter, ideella föreningar och alla som är intresserade av naturen i Bjuv.

Naturvårdsprogram Bjuvs kommun Pdf, 26.2 MB.

Senast publicerad: