Bjuvs kommuns logga

Avfall och återvinning

Det är Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) som ansvarar för sophämtningen i Bjuvs kommun. Det är dit du vänder dig med frågor om sophämtning, källsortering med mera.

Bildväljare

På NSR:s hemsida, www.nsr.se, hittar du information om bland annat öppettider, sophämtning och felanmälan.

När ska jag kontakta NSR?

  • Ägarbyte - blankett finns på www.nsr.se
  • Utebliven tömning
  • Ändring av abonnemang
  • Beställningar
  • Saknar kärl eller påshållare
  • Fakturafrågor

När kan jag vända mig till kommunens miljöavdelning?

  • För att lämna klagomål
  • Vid ansökan om uppehåll i avfallshämtningen
  • Ansökan om dispens från kravet om utsortering av avfallsslag

Återvinningscentralen i Bjuv

Återvinningscentralen finns på Verkstadsgatan 3 i Bjuv. På NSR:s webbplats hittar du öppettider och aktuell information

Återvinningsstationer i Billesholm och Ekeby

I Bjuvs kommun finns, förutom återvinningscentralen i Bjuv, två återvinningsstationer; en på Telegatan i Ekeby och en på Järnvägsgatan i Billesholm.

På återvinningsstationerna ska du endast lämna använda förpackningar och tidningar till återvinning – möbler, elektronik, trädgårdsavfall och annat lämnar du till kommunens återvinningscentral.

Det är Förpackning och tidningsinsamlingen (FTI) som står för tömning av behållare och städning av stationerna. På FTI:s webbplats hittar du mer information om återvinningsstationerna.

Återvinningsstationen i Billesholm är stängd för biltrafik fredag klockan 15.00 - måndag klockan 08.00.

Senast publicerad: