Bjuvs kommuns logga

Så enkelt går det till

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för arbetsgivare att ta emot praoelever. Här hittar du kortfattad information om vad som händer före, under och efter praon.

Anmäl intresse för att ta emot en praoelev

Genom att anmäla ditt intresse gör du det möjligt för praosamordnaren i kommunen att kontakta dig via mejl med en förfrågan om att ta emot praoelever i samband med terminsstarter. Varje gång du får en förfrågan har du möjlighet att tacka ja eller nej.

Anmäl ditt intresse

Svara på förfrågan

I början på terminen skickas det via mejl ut en förfrågan om du kan ta emot en/flera praoelever aktuella veckor. Tackar du ja finns din arbetsplats med i urvalet när eleverna ska välja sina platser.

Riskbedömning

Inför praon eller i samband med att ni anmält ert intresse för att ta emot praoelever gör ni en riskbedömning på arbetsplatsen. Den skickas ut via mejl. Det kan även vara lämpligt att göra en extra riskbedömning när praoeleven är på plats. Det som är en lämplig arbetsuppgift för en 14-åring kan vara en olämplig arbetsuppgift för en annan 14-åring.

Arbetsmiljöverket hittar du mer information om vad som gäller för ungdomar och arbete.

Praoeleven

I god tid innan praon börjar får du information om vilken elev som kommer till er. Kontakta SSA-samordnare i kommunen om du har frågor före, under eller efter praon.

Eleverna går i årskurs 8 eller 9.

Före praon

Innan elevens prao börjar kan det vara bra att förbereda arbetsplatsen på att hen ska komma. Prata tillsammans om varför ni väljer att ta emot en praoelev, diskutera vilka arbetsuppgifter som kan vara lämpliga och hur ni tillsammans kan bidra till att det blir en positiv upplevelse för alla parter.

Utse en eller flera handledare som ansvarar för eleven, och gör en lista på saker som eleven behöver informeras om när hen kommer till er arbetsplats. Det kan till exempel vara arbetsmiljö och risker, men även regler för rökning, mobilanvändning, sekretess osv.

Tips till dig som ska vara handledare


Handledarfilm för PRAO

Under praon

Under praoperioden ska du notera elevens närvaro och kontakta elevens skola om det uppstår några problem, eller en förändring som skolan behöver informeras om. Det kan vara ett byte av handledare, ändrade arbetstider eller liknande.

Efter praon

När eleven avslutat sin prao hos er skriver du ett kort omdöme om eleven.

Senast publicerad: