Bjuvs kommuns logga

Avgifter för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter, vilket innebär att du som företagare betalar för kommunens arbete med kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras. På den här sidan hittar du information om de olika avgifterna.

Avgifter som bygg- och miljöförvaltningen kan ta ut för livsmedelsverksamheter är:

  • registreringsavgift

  • kontrollavgift
  • uppföljande kontroll (extrakontroll)

  • utredning av klagomål

  • sanktionsavgift

Kommunfullmäktige fastställer taxan. Avgifterna kan förändras varje år i samband med indexuppräkning.

Avgift för nyregistrering av livsmedelsverksamhet eller anläggning

Nya livsmedelsverksamheter och anläggningar måste registreras innan verksamheten startas, annars kan du som verksamhetsutövare få sanktionsavgifter. Det gäller även om du tar över en befintlig verksamhet eller byter bolagsform. Avgiften debiteras oavsett om verksamheten startar eller inte.

Från och med 1 januari 2024 är registreringsavgiften 1 388 kronor.

För genomförd livsmedelskontroll, uppföljande kontroll av din verksamhet eller kontroll på grund av klagomål på din verksamhet tar vi ut en avgift baserad den faktiska tid det tar att genomföra arbetet. Avgiften efterdebiteras.

Från den 1 januari 2024 är timavgiften 1 388 kronor.

Du kan riskera att få betala en sanktionsavgift om du inte registrerar din livsmedelsverksamhet hos oss. Sanktionsavgiften som du kan få betala motsvarar 1 procent av din årsomsättning eller lägst 5 000 kronor.

Om du tar över en redan registrerad anläggning utan att först meddela oss riskerar du att få betala en sanktionsavgift som motsvarar 0,5 procent av årsomsättningen eller lägst 2 500 kronor. Bygg- och miljöförvaltningen fattar beslutet och avgiften tillfaller staten.

Regler om sanktionsavgifter finns i både livsmedelslagen (2008:804) och livsmedelsförordningen (2006:813). Avgiftens storlek regleras av 39 a-g §§ i förordningen.

Senast publicerad: