Bjuvs kommuns logga

Anmäl eller ansök om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Detta gäller bland annat om du hanterar stora mängder farliga kemikalier eller har en produktion som gör att farliga ämnen släpps ut till luften eller vattnet.

Vad gäller för din verksamhet?

Miljöfarliga verksamheter delas in i olika grupper:

 • Tillståndspliktiga (A- och B-anläggningar)
 • Anmälningspliktiga (C-anläggningar)
 • Verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga

I Miljöprövningsförordning (2013:251) kan du läsa om vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Det är lagen, Miljöbalken, som styr detta.

Tillstånd

Om din verksamhet är tillståndspliktig ansöker du om det hos Länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen beroende på verksamhetens typ och storlek. Tillståndspliktig verksamhet är till exempel större industri, anläggning för behandling av avfall, en flygplats, en stor hamn med flera. Länsstyrelsen informerar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet på sin webbplats: Prövning av miljöfarlig verksamhet

Anmälan

Om din verksamhet är anmälningspliktig gör du din anmälan till miljöavdelningen. Se instruktioner på denna sida.

Exempel på miljöfarlig verksamhet som kan vara anmälningspliktig är mekanisk verkstad, grafisk industri, verkstad för lackering och annan ytbehandling, bensinstation, fordonstvätt, kemtvätt, anläggning för motorsport, skjutbana med flera.

Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du vända dig till miljöavdelningen och fråga.

Information och regler

Miljöavdelningen tar ut en timavgift för att handlägga din anmälan. I handläggningen ingår att granska de uppgifter du lämnat och att besöka din verksamhet. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Aktuell timavgift hittar du på Avgifter för miljötillsyn.

Innan du anmäler din verksamhet till miljöavdelningen är det bra om du läser igenom följande information om regler och avgifter.

Avgifter för miljötillsyn

Egenkontroll i miljöfarlig verksamhet

Två olika blanketter

Det finns två olika blanketter för att anmäla miljöfarlig verksamhet till miljöavdelningen. Anmälan av behandling av avfall gäller för verksamheter som ska behandla avfall, Anmälan av miljöfarlig verksamhet för övriga anmälningspliktiga verksamheter.

Ska din verksamhet behandla avfall?

Ska du anmäla en verksamhet som avser behandling av avfall, till exempel återvinning eller bortskaffande av avfall? Då fyller du i blanketten Anmälan av behandling av avfall.

Som behandling av avfall räknas inte en verksamhet där lagringen bedömts som lagring som del av insamling (det som tidigare kallades mellanlagring). Då räcker det att anmäla via blanketten Anmälan av miljöfarlig verksamhet.

Så här gör du

 • Fyll i den blankett som passar din verksamhet.
 • Skicka den till miljo@bjuv.se
 • Skicka in din anmälan senast sex veckor innan du startar din verksamhet.

Anmälningsblanketter

Blankett Anmälan av miljöfarlig verksamhet Pdf, 807.9 kB.

Blankett Anmälan av behandling av avfall Pdf, 1.3 MB.

Är du osäker på vad som gäller för din verksamhet?

Bestämmelserna i miljöprövningsförordningens kapitel 2-32 består av verksamhetsbeskrivningar där typen av verksamhet närmare beskrivs och avgränsas. I bestämmelserna finns ofta tröskelvärden som begränsar vilken omfattning en verksamhet ska ha för att omfattas av en viss bestämmelse. Det framgår även om det är tillstånds- eller anmälningsplikt som gäller.

Följande paragrafer i Miljöprövningsförordningen (2013:251) beskriver verksamheter som behandlar avfall:

 • 29 kap 17 § (90.230),
 • 29 kap 19 § (90.281),
 • 29 kap 29 § (90.391),
 • 29 kap 31 § (90.171),
 • 29 kap 33 § (90.251),
 • 29 kap 35 § (90.141),
 • 29 kap 37 § (90.370),
 • 29 kap 38 § (90.382),
 • 29 kap 39 § (90.375),
 • 29 kap 41 § (90.110),
 • 29 kap 43 § (90.80),
 • 29 kap 44 § (90.90),
 • 29 kap 46 § (90.120),
 • 29 kap 47 § (90.29),
 • 29 kap 70 § (90.430).

Senast publicerad: