Bjuvs kommuns logga

Anmäl hygienisk behandling

Om du ska starta en verksamhet där du erbjuder hygienisk behandling som innebär en risk för blodsmitta eller annan smitta genom att du använder stickande eller skärande verktyg måste du anmäla detta till miljöavdelningen.

Nya regler om förändrad anmälningsplikt

Riksdagen har beslutat om en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. I samband med den nya lagen har även en översyn gjorts av 38 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, som reglerar bestämmelser om anmälningsplikt för hygieniska verksamheter. Det nya regelverket började gälla 1 juli 2021.

Detta innebär att från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande/skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas redan sedan tidigare av anmälningsplikten. Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis behandling där man använder rakkniv/rakblad mot huden, håltagningspistol eller stickande/skärande instrument för att avlägsna död hud. Alltså behandlingar där det kan finnas en riska att ett orent stickande/skärande instrument har möjlighet att överföra svamp, bakterier eller virus som orsakar infektion i de ytliga hudlagren. Det betyder att du blir anmälningsplikt oavsett om du avser att starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Estetiska injektionsbehandlingar

Från 1 juli 2021 gäller Lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. I och med det har tillsynsansvaret för estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis fillers, gått över till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Du som redan varit anmäld hos miljöavdelningen för att du utför injektionsbehandlingar behöver anmäla din verksamhet på nytt till IVO.

Exempel på anmälningspliktiga hygieniska behandlingar

· tatuering

· kosmetisk tatuering (permanent makeup/microblading)

· fotvård

· akupunktur

· piercing

· öronhåltagning

· microneedling

· wet cupping (hijama)

· barberare, manikyr, pedikyr och frisörer som använder rakblad eller andra stickande skärande redskap där det kan finnas risk för smitta

· andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument där det kan finnas risk för smitta, exempelvis där instrument med nålar, rakblad, skärblad, lansetter, hyvlar, rasp och credoblad används.

Ambulerande och uppsökande?

Anmälningsplikten gäller även om verksamheten är ambulerande, det vill säga uppsökande. Det innebär att du till exempel ska göra en anmälan om du vill erbjuda behandlingar hemma hos kunder, på mässor eller evenemang i Bjuvs kommun.

Förändra, bygga om eller utöka?

Om du planerar att förändra, bygga om eller utöka din verksamhet ska du anmäla och även informera miljöavdelningen om det. Alla hygieniska verksamheter ska också ha en dokumenterad egenkontroll.

Information och regler

Hygieniska verksamheter, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skärande eller stickande verktyg är anmälningspliktiga enligt förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd.

Innan en anmälningspliktig verksamhet startar ska verksamhetsutövaren göra en anmälan till miljöavdelningen i kommunen där verksamheten ska bedrivas.

Om flera verksamhetsutövare arbetar inom samma lokal ska var och en anmäla sin egen verksamhet, även om de ägnar sig åt samma typ av behandlingar. Detta gäller även om det finns en befintlig verksamhet i lokalen som redan är anmäld. I anmälan behöver ni redovisa både den egna verksamhetens egenkontroll och hur ansvaret är fördelat mellan de olika verksamheterna, så att miljöavdelningen kan bedöma de hälsomässiga riskerna med såväl lokaler som verksamheter.

Om en anmälningspliktig verksamhet flyttar till nya lokaler, förändras verksamhetens förutsättningar och det innebär att du behöver göra en ny anmälan. Du kan även behöva göra en ny anmälan vid en väsentlig förändring av befintlig verksamhet.

Du behöver göra en anmälan i följande fall, när du:

 • Startar en stickande skärande verksamhet
 • Utökar din verksamhet med ytterligare behandling där stickande eller skärande instrument används
 • Byter lokal
 • Startar ambulerande verksamhet, det vill säga gör hembesök eller deltar vid evenemang eller på mässor i Bjuvs kommun
 • Bygger ut eller gör betydande förändringar i lokalen, till exempel gör ett nytt behandlingsrum
 • Byter organisationsnummer
 • Om du är en gästverksamhetsutövare eller lärling som erbjuder allmänheten stickande eller skärande behandlingar mot betalning.

Anmäl senast sex veckor före start

Du måste anmäla till miljöavdelningen senast sex veckor innan du startar verksamheten eller den nya behandlingen. Om du startar utan att ha anmält det riskerar du att få betala en straffavgift.

Avgift för anmälan

Miljöavdelningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. I vår handläggning ingår bland annat att granska de uppgifter du lämnat in och att ta beslut om försiktighetsåtgärder du ska följa i din verksamhet. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt och att du bifogar de av oss efterfrågade uppgifterna för att inte förlänga handläggningstiden. Läs mer under fliken Avgifter för miljötillsyn.

Innan du anmäler

Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Se till att du har tillgång till följande uppgifter när du gör din anmälan:

· En planritning över hygienlokalen som visar behandlingsplats/er, fasta installationer som till exempel tvättställ för handtvätt som ska finnas i behandlingsrummet eller i direkt anslutning till rummet (handfat på toaletten accepteras inte), utslagsvask (för fotvårdsbehandling), arbetsbänk med rinnande vatten, anordningar för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument samt var toaletter och städförråd är placerade.

 • Vilken typ av ventilation som finns i hygienlokalen, exempelvis självdrag eller mekaniskt styrd ventilation.
  Dokumentation om hygien- och smittskyddsrutiner vid behandlingen.
 • Dokumentation om rutiner för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument, om sterilisatorns/autoklavens funktionskontroll samt om hur skärande och stickande avfallet omhändertas.
 • Dokumentation om hur du informerar kunder före och efter behandling.

Så här anmäler du

Enklast är att göra din anmälan direkt via det här formuläret:
Anmäl hygienisk verksamhet Pdf, 937.9 kB.

Om du inte har tillgång till planritningen och dina skriftliga rutiner i din dator kan du skicka dem separat till miljöavdelningen, 267 25 Bjuv.

Vad händer när du skickat in din anmälan?

 • När du har skickat in din anmälan kommer miljöavdelningen att kontakta dig.
 • Om det saknas uppgifter kommer du få komplettera din anmälan.

 • När anmälan är komplett och miljöavdelningen granskat den får du ett beslut där vi beskriver vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet.

Tillbaka

Senast publicerad: