Bjuvs kommuns logga

Anmäl bassängbad

Om du vill öppna ett bassängbad eller liknande måste du först anmäla detta till miljöavdelningen, som är tillsynsmyndighet i Bjuvs kommun.

Ett bassängbad är en badanläggning som är till för allmänheten eller som används av många personer till exempel i bostadsrättsföreningar eller på arbetsplatser. Det kan vara simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, dammar och badtunnor i olika former och storlekar, som finns inomhus eller utomhus. Bad där vattnet byts ut mellan varje kund behöver inte anmälas.

Det är viktigt att minimera riskerna för de badande

Att bada i en bassäng kan innebära en risk att utsättas för smitta som kan orsaka besvär eller sjukdom. För att minimera riskerna är reningen av vattnet, desinfektionsmetoderna och skötseln av anläggningen viktiga. Det är du som driver ett bassängbad som ansvarar för att arbeta med egenkontroll för att minska riskerna för de badande. I ditt ansvar ingår följande:

  • Det ska finnas rutiner för att löpande kontrollera att all utrustning för drift och kontroll är i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.
  • Kontroller och förebyggande åtgärder ska dokumenteras.
  • Undersökningar och bedömningar av miljö- och hälsoriskerna med verksamheten ska ske löpande och systematiskt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras.
  • Om det sker driftstörningar eller liknande händelser som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller för miljön, ska miljöavdelningen genast underrättas om detta.
  • Förteckning ska upprättas över de kemiska produkter, inklusive städkemikalier, som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risk för miljö och hälsa.

Information och regler

Anmäl din verksamhet senast sex veckor före start

Tänk på att du måste göra din anmälan till miljöavdelningen senast sex veckor innan du startar verksamheten.

Du får betala en avgift för att göra din anmälan

Miljöavdelningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan av verksamheten enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Mer information om bland annat timavgift finns på sidan Avgifter för miljötillsyn. I vår handläggning ingår att granska de uppgifter du lämnat och att besöka din verksamhet. När du skickar in din anmälan är det viktigt att den är så komplett som möjligt, för att minska handläggningstiden.

Mer information

Du kan läsa mer information om bassängbad i Folkhälsomyndighetens vägledning om bassängbad och allmänna råd om bassängbad.

Så här gör du din anmälan

Innan du anmäler

Se till att du har tillgång till följande uppgifter när du gör din anmälan:

  • En planritning över duschar, bastu, omklädningsrum och toaletter
  • En planritning över vattenreningsanläggningen/arna
  • Vilken typ av ventilation som finns på badanläggningen, exempelvis självdrag eller mekaniskt styrd ventilation
  • Vattenreningsanläggningens kapacitet, det vill säga hur många badande per dygn är reningssystemet anpassat för
  • Typ av desinfektionsmedel och pH-justeringsmedel

Så här anmäler du

Enklast är att göra din anmälan direkt via formuläret här:
Anmälan bassängbad Pdf, 850.3 kB.

Om du inte har möjlighet att anmäla direkt via webben kan du använda denna blankett Pdf, 850.3 kB. och skicka in till miljöavdelningen.

Vad händer när du har skickat in din anmälan?

När du har skickat in din anmälan kontaktar miljöavdelningen dig inom kort och går igenom de uppgifter du lämnat. Vi bokar en tid för inspektion, bland annat för att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt din anmälan. Du får sedan en skriftlig bekräftelse från miljöavdelningen med besked om att verksamheten ska bedrivas enligt anmälan och det som framkom vid inspektionen.

Om din verksamhet ändras

Om din verksamhet upphör, flyttar eller om någon annan tar över verksamheten måste du meddela detta till miljöavdelningen så fort som möjligt.

 

Tillbaka

Senast publicerad: