Bjuvs kommuns logga

Fordonstvätt

Vatten från fordonstvättar innehåller olja, tungmetaller och andra ämnen som är farliga för miljön. Som företagare måste du se till att vattnet från din fordonstvätt renas innan det hamnar i avloppet.

Du ansvarar för att din fordonstvätt orsakar så lite påverkan på miljön som möjligt. Här hittar du information som hjälper dig att göra rätt och uppfylla de krav som lagen ställer.

Större tvättar – anmälan krävs

Du måste göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet om du:

  • Tvättar fler än 5 000 personbilar per år.
  • Tvättar fler än 1 000 andra motordrivna fordon, till exempel lastbilar, bussar eller entreprenadmaskiner, per år.

Anmälan hittar du under anmäl eller ansök om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Pdf, 807.9 kB.

Mindre tvättar – anmälan krävs inte men;

Även om du tvättar färre fordon och inte behöver anmäla verksamheten så ställs ändå krav på rening av utgående spillvatten. Den vanligaste reningen för den här typen av verksamheter är slam- och oljeavskiljare.

Spolplattor ska också ha rening på utgående vatten. Spolplattor utomhus ska vara förhöjda.

Vad behöver du ha koll på?

Exempel på områden som omfattas av regler och som du bör tänka på är:

Koppla ledning till det kommunala spillvattennätet

Läs om det på sidan VA-anmälan.

Tillsyn av fordonstvättar

Miljöavdelningen gör tillsyn av fordonstvättarna i Bjuvs kommun. De större tvättarna får besök minst en gång per år. Mindre tvättar får också tillsyn men inte lika ofta.

Läs mer under Tillsyn över miljöfarliga verksamheter.


Tillbaka

Senast publicerad: