Bjuvs kommuns logga

Egenkontroll

Som livsmedelsföretagare ska du regelbundet göra egna kontroller av din verksamhet.

På Livsmedelsverkets webbplats finns information om egenkontroll och exempel på hur du kan strukturera arbetet med kontrollerna.

Lokaler, hygien och företagens egenkontroll, Livsmedelsverket

Senast publicerad: