Bjuvs kommuns logga

Miljörapport från företag

Driver du ett företag som är tillståndspliktigt enligt miljöbalken? Då ska du skicka in en miljörapport senast den 31 mars varje år. Miljörapporten ska beskriva företagets verksamhet, hur du uppfyller de villkor som gäller för verksamheten och resultatet av din egenkontroll.

Lägg in din rapport i Miljörapporteringsportalen

Du ska lägga in din årliga miljörapport elektroniskt i SMP, Svenska Miljörapporteringsportalen, en central databas för miljörapporter som sköts av länsstyrelsen i respektive län. För att du ska kunna lägga in din miljörapport i databasen måste du registrera ditt företag på SMP. Miljöavdelningen hämtar sedan rapporten från databasen.

Miljörapportens delar

Miljörapporten består av grunddel, textdel och emissionsdeklaration. Emissionsdeklaration behöver du lämna om din verksamhet finns med i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006.

Instruktion om hur du fyller i miljörapportens olika delar finns på Svenska Miljörapporteringsportalen. Dina uppgifter för grunddelen, textdelen och emissionsdeklarationen lägger du in direkt i de mallar som finns i Miljörapporteringsportalen.

Du kan med fördel använda de mallar som Länsstyrelsen Skåne har tagit fram för miljörapportens textdel och bifoga till din miljörapport. Använder du mallarna så förenklar du ditt arbete med att få med alla obligatoriska uppgifter enligt föreskrift 2006:9 om miljörapport. Om du har täktverksamhet ska du även lämna en täktrapport.

Bifoga kemikalieförteckning

Du kan redovisa dokumenten direkt via SMP genom att bifoga dem till miljörapportens textdel.


Tillbaka

Senast publicerad: