Bjuvs kommuns logga

Registrera livsmedelsverksamhet

Innan du tar över eller startar en livsmedelsverksamhet i Bjuvs kommun måste du registrera den. Om du byter organisationsnummer eller flyttar verksamheten till ny lokal måste du registrera den igen.

Du använder vår Blankett Registrera livsmedelsverksamhet för att registrera din verksamhet när du:

  • startar ny livsmedelsverksamhet

  • flyttar verksamheten till nya lokaler

  • byter organisationsnummer på verksamheten

  • startar verksamhet som har eget dricksvatten (gäller verksamheter som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, LIVSFS 2022:12).

Du som startar en livsmedelsanläggning ska anmäla verksamheten via blanketten senast två veckor innan den drar igång. Blanketten ska skickas till e-posten miljo@bjuv.se.

Tar du över en livsmedelsanläggning behöver du registrera verksamheten hos oss, även om verksamheten varit registrerad av tidigare ägare. Vid sen anmälan kommer ett beslut om sanktionsavgift att riktas mot verksamheten.

Senast publicerad: