Bjuvs kommuns logga

Anmäl solarier

Om du ska starta ett solarium måste du anmäla detta till miljöavdelningen. Det gäller både om du ska driva ett solarium i en egen lokal eller om solariet finns i en annan anläggning, till exempel ett träningscenter, ett hotell eller en hygiensalong.

Information och regler

Tänk på att du måste göra din anmälan till miljöavdelningensenast sex veckor innan du startar verksamheten.

Du får betala en avgift för att göra din anmälan

Miljöavdelningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan av verksamheten enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Mer information om bland annat timavgift finns på sidan Avgifter för miljötillsyn.

I vår handläggning ingår att granska de uppgifter du lämnat och att besöka din verksamhet. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden.

Vill du veta mer om solarier?

· Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium, Strålsäkerhetsmyndighetens information.

· I Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter står det vilka regler som gäller för solarium, Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar (SMFS 2012:5)

Så här gör du en anmälan

Innan du anmäler

Lokalen där du ska ha din solarieverksamhet måste ha en bra ventilation. Det är bra om det finns duschmöjligheter för kunderna men det är inget krav.

Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Se till att du har följande uppgifter när du gör din anmälan:

  • En planritning över solarielokalen med placering av solarier, dusch, toaletter och städförråd.
  • Att det finns en skylt på varje solarium som visar att den är märkt med UV-typ 3.
  • Att det finns en rörskylt på varje solarium som visar vilken typ av lysrör som ska användas enligt tillverkaren.
  • Att det finns anslag med Strålsäkerhetsmyndighetens "Råd för att skydda din hälsa" uppsatt vid varje solarium.
  • Att det finns anslag med exponeringsschema enligt tillverkaren med tillhörande rekommendationer beroende på kundens hudtyp.
  • Obemannade solarier ska dessutom lämna in en redogörelse för teknisk lösning som säkerställer att åldersgräns uppfylls.

Så här anmäler du

Enklast är att göra din anmälan direkt via formuläret här:
Anmäl solarium Pdf, 150.1 kB.

Om du inte har tillgång till planritningen i din dator kan du skicka den separat till Miljöavdelningen, 267 25 Bjuv.

Vad händer när du har skickat in din anmälan?

När du har skickat in din anmälan kommer miljöavdelningen att kontakta dig. Om det saknas uppgifter kommer du få komplettera din anmälan. När anmälan är komplett och miljöavdelningen granskat den får du ett beslut från där vi beskriver vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet.

Om din verksamhet ändras

Om din solarieverksamhet upphör, flyttar eller om någon annan tar över verksamheten måste du meddela detta till miljöavdelningen så fort som möjligt.


Tillbaka

Senast publicerad: