Bjuvs kommuns logga

Miljö och hälsoskydd

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen genom utsläpp till mark, luft och vatten eller på något annat sätt ger en negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. På lokaler som är öppna för allmänheten ställs särskilda krav. I Bjuvs kommun är det kommunens miljöavdelning som ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken.

Bildväljare

Under rubrikerna ovan finner du allt om tillsyn, regler, blanketter och avgifter för de olika delarna inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Har du frågor kontakta oss via e-post miljo@bjuv.se, eller boka ett telefonmöte med handläggare. 

Miljö- och hälsoskyddsfrågor

E-post miljo@bjuv.se

Boka telefonmöte med handläggare: till bokningen

Senast publicerad: