Bjuvs kommuns logga

Anpassade grundskolan

Anpassade grundskolan i Bjuv är placerad på Brogårdaskolan och Varagårdsskolan. Här finns välutbildade och engagerade lärare, specialpedagoger och speciallärare som arbetar med mindre klasser och lägger stor vikt vid att vara flexibla och lyhörda för varje elev.

Varagårdsskolan

Om oss

Anpassade grundskolan är ett alternativ till grundskolan för de elever som, på grund av en intellektuell funktionsnedsättning, inte bedöms kunna nå mål och kunskapskrav i grundskolan. Undervisningen i anpassade grundskolan är individanpassad utifrån elevens förmåga och förutsättningar, och utgår ifrån att eleverna är delaktiga i sitt lärandet.

På anpassade grundskolan arbetar vi för att skapa en trygg och inspirerande miljö för lärande, och eleverna tränas i god social kompetens samtidigt som grundläggande kunskaper står i centrum. Eleverna i anpassade grundskolan är en del av övriga skolan och deltar i gemensamma aktiviteter.

Längre ned på sidan kan du läsa mer om hur mottagandet i anpassade grundskolan går till och anpassade grundskolans olika inriktningar.

Fritidshem

På Brogårdaskolan finns anpassade grundskolans fritidshem med plats för eleverna i åk 1-6.
Undervisningen följer skolverkets läroplan för fritidshemmet. På fritidshemmet möter pedagogerna eleverna utifrån deras individuella behov och skapar tillsammans med eleverna aktiviteter som utvecklar eleven. Vi samverkar med grundskolans fritidshem.

» Här kan du läsa mer om fritids och hur du ansöker om plats.

Skolskjuts

Barn som har långt till kommunens anpassade grundskolan och/eller som på grund av sin funktionsnedsättning inte klarar av att ta sig till skolan på egen hand, kan ha rätt till busskort eller anordnad skolskjuts.

» Läs mer om skolskjuts här.

Frågan om mottagande i anpassade grundskolan kan väckas av både vårdnadshavare och skolan och beslutas av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i anpassade grundskolan ska föregås av utredningar som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Utredningen sker i samråd med barnets vårdnadshavare och med barnet beroende på ålder och mognad. Mottagande i anpassade grundskolan regleras i 7 kap. 5 § i skollagen.

I Bjuvs kommun är det förvaltningschefen på utbildningsförvaltningen som beslutar om mottagande i anpassade grundskolan.

I Bjuvs kommun finns ett bedömarteam som granskar alla utredningarna för att bedöma om en elev tillhör anpassade grundskolans målgrupp. Bedömarteamet består av funktionerna: specialpedagoger, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska och anpassade grundskolans rektor.

Om eleven blir erbjuden en plats i den obligatoriska anpassade grundskolan finns det möjlighet till tre varianter av skolgång; klassplacering i anpassade grundskolan med inriktning att läsa ämnen eller att läsa ämnesområden, alternativt individintegrering som kan vara på elevens hemskola.

I anpassade grundskolan kan eleverna läsa två olika inriktningar. I den inriktning som benämns som anpassad grundskola läser eleverna samma ämnen som i grundskolan. Inriktningen mot ämnesområden brukar benämnas som träningsskola.

Elever som läser ämnesområden förväntas att inte kunna nå kunskapskraven i anpassade grundskolan. Istället för ämnen läser elever i träningsskolan fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.
Möjlighet finns att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden utifrån elevens egna behov och förmåga.

Elever som läser ämne har möjlighet att vara individintegrerad. Individintegrering innebär att eleven får sin undervisning i den vanliga grundskolan men att barnet följer anpassade grundskolans kursplan.

» Läs mer om anpassade grundskolan på Skolverket.

Besöksadress anpassade grundskolan åk 1-6
Brogårdaskolan
Tibbarpsgatan 47
267 33 Bjuv

Besöksadress anpassade grundskolan åk 7-9
Varagårdsskolan
Södra Storgatan 21
267 40 Bjuv

Postadress
Bjuvs kommun
Anpassade grundskolan
Box 501
267 25 Bjuv

Telefon

Skola


Brogårdaskolan

042-458 53 10

Varagårdsskolan

042-458 53 30

Mejl
brogardaskolan@bjuv.se
varagardsskolan@bjuv.se

Frånvaroanmälan
Infomentor

Rektor anpassade grundskolan
Anna Bergevi
0709-58 53 67
anna.bergevi@bjuv.se

Senast publicerad: