Bjuvs kommuns logga

Klagomål och synpunkter inom förskola och skola

Det är mycket värdefullt för oss att få reda på vad du tycker om kommunens förskolor och skolor och deras verksamhet. Vi välkomnar alla synpunkter, både positiva och negativa.

Klagomål och synpunkter kan lämnas skriftligt eller muntligt. Du kan fylla i blanketten digitalt alternativt skriva ut den.

Dina klagomål och synpunkter lämnas i första hand till berörd personal eller till den närmaste chefen. Har du synpunkter på rektors eller förskolerektors hantering av ditt ärende lämnas dessa direkt till utbildningsförvaltningen.

Du kan välja att skicka in klagomål och synpunkter anonymt. Om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress kommer vi att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand. Inom fem arbetsdagar får du en bekräftelse på att vi mottagit dina synpunkter och inom 10 arbetsdagar ska du få ett svar från ansvarig handläggare.

Vi tar emot, dokumenterar och följer upp alla klagomål och synpunkter som kommer in.

Har du frågor kring klagomåls och synpunktshanteringen kontakta utbildningsförvaltningen.

» Lämna klagomål och synpunkter via e-tjänst.

» Lämna klagomål och synpunkter via blankett. Pdf, 33.4 kB.

Senast publicerad: