Kurslitteratur

Du som läser på grundläggande vuxenutbildning får låna litteraturen av skolan.

Du som läser på gymnasial vuxenutbildning köper själv din litteratur.

Du som läser på gymnasial vuxenutbildning och är under 20 får låna litteraturen av skolan.

Du som läser på Sfi får låna litteraturen av skolan.


Kurs

Titel

ISBN

Branschkunskap inom handel och administration

Branschkunskap inom handel Fakta och uppgifter

9789147147113

Engelska 5

Read and React - Interactive

9789144085357

Engelska 6

Read & Proceed Interactive

Dead Poets Society (English novel)

9789144093246

9781401308773

Komvuxarbetet – KVARHA

Information ges av lärare vid kursstart


Komvuxarbetet – KVARSA

Information ges av lärare vid kursstart


Historia 1b/1a1/1a2

Alla tiders historia 1b

9789140675170

Historia 2a

Perspektiv på historien 2-3

9789140665980

Matematik 1a/1b/1c

Matematik 5000+ Kurs 1abc Vux

9789127461772

Matematik 2a/2b/2c

Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux

9789127462670

Matematik 3b

Matematik 3b

9789147108923

Matematik 3c

Matematik 3c

9789147107360

Matematik 4

M4

9789147109098

Matematik 5

M5

9789147109289

Praktisk marknadsföring 1

H2000 Praktisk marknadsföring 1 Fakta och uppgifter - att marknadsföra i butik

9789147106158

Servicekunskap 1

Servicekunskap 2

Servicekunskap 1 Fakta och uppgifter

Information ges av lärare vid kursstart

9789147147120


Svenska 1 samt Svenska som andraspråk 1

Fixa svenskan 1

9789127457256

Svenska 2 samt Svenska som andraspråk 2

Fixa Svenskan 2

9789127457263

Svenska 3 samt Svenska som andraspråk 3

Språket och berättelsen 3

9789140695239

Köp först böckerna till Branschkunskap inom handel och administration samt
Servicekunskap 1.

Kurs

Titel

ISBN

Branschkunskap inom handel och administration

Branschkunskap inom handel Fakta och uppgifter

9789147147113

Praktisk marknadsföring 1

H2000 Praktisk marknadsföring 1 Fakta och uppgifter - att marknadsföra i butik

9789147106158

Servicekunskap 1

Servicekunskap 1 Fakta och uppgifter

9789147147120

Servicekunskap 2

Information ges av lärare vid kursstart