Kurslitteratur

Du som läser på grundläggande vuxenutbildning får låna litteraturen av skolan.

Du som läser på gymnasial vuxenutbildning köper själv din litteratur.

Du som läser på gymnasial vuxenutbildning och är under 20 får låna litteraturen av skolan.

Du som läser på Sfi får låna litteraturen av skolan.