Bjuvs kommuns logga

Kurslitteratur

  • Du som läser på grundläggande vuxenutbildning får låna litteraturen av skolan.
  • Du som läser på gymnasial vuxenutbildning köper själv din litteratur.
  • Du som läser på gymnasial vuxenutbildning och är under 20 får låna litteraturen av skolan, till och med första halvåret det år du fyller 20.
  • Du som läser på Sfi får låna litteraturen av skolan.

 

Kurs

Titel

ISBN

Branschkunskap inom handel och administration

Branschkunskap inom handel Fakta och uppgifter

9789147147113

Engelska 5

Read and React - Interactive

9789144167008

Engelska 6

Read & Proceed Interactive

Dead Poets Society (English novel)

9789144093246

9781401308773

Komvuxarbetet – KVARHA

Information ges av lärare vid kursstart


Historia 1b

Alla tiders historia 1b

9789140675170

Historia 2a

Perspektiv på historien 2-3

9789140665980

Inköp 1

H2000 Inköp 1

9789147140367

Matematik 1a/1b/1c

Matematik 5000+ Kurs 1abc Vux

9789127461772

Matematik 2a/2b/2c

Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux

9789127462670

Matematik 3b

Matematik 5000+ Kurs 3bc Vux

9789127463813

Matematik 4

M4

9789147109098

Matematik 5

M5

9789147109289

Praktisk marknadsföring 1

Praktisk marknadsföring 1

9789147147137

Servicekunskap 1

Servicekunskap 2

Servicekunskap 1 Fakta och uppgifter

Information ges av lärare vid kursstart

9789147147120


Svenska 1 samt Svenska som andraspråk 1

Fixa svenskan 1

9789127457256

Svenska 2 samt Svenska som andraspråk 2

Fixa Svenskan 2

9789127457263

Svenska 3 samt Svenska som andraspråk 3

Språket och berättelsen 3

9789140695239


Kurs

Titel

ISBN

Branschkunskap inom handel och administration

Branschkunskap inom handel Fakta och uppgifter

9789147147113

Inköp 1

H2000 Inköp 1

9789147140367

Praktisk marknadsföring 1

Praktisk marknadsföring 1

9789147147137

Servicekunskap 1

Servicekunskap 1 Fakta och uppgifter

9789147147120

Servicekunskap 2

Information ges av lärare vid kursstart
Titel

ISBN

Professionell städservice och hemservice

9789147147113

Sweol yrkessvenska Lokalvård

9789188689535

Städhandbok Städ

Städbranschen Sverige

Information ges av lärarna

Information ges av lärarna

Senast publicerad: