Bjuvs kommuns logga

Ekeby skola

Här hittar du information om vilka elever som går på Ekeby skola som har rätt till busskort eller skolskjuts.

Klicka här för att få upp karta med färgmarkeringar.

Rött område – elev som bor här får själv ta sig till skolan.

Ljusgrönt område – elev som bor här har rätt till busskort och kan åka linjetrafik till skolan.

Mörkgrönt område – elev som bor här och går i årskurs F-2 har rätt till busskort och kan åka linjetrafik till skolan. Elev som går i årskurs 3-9 får själv ta sig till skolan.

Blått område – elev som bor här har rätt till skolskjuts till skolan.

Senast publicerad: