Bjuvs kommuns logga

Fritidshem

Om du arbetar eller studerar kan ditt barn gå på fritidshem före och efter skoldagen. Här möter eleverna engagerade fritidspedagoger som bidrar till att eleverna får en meningsfull fritid, och där undervisningen har fokus på elevernas intresse och behov.

barn i klassrum

Fritidshemmets roll

Alla våra grundskolor och vår anpassade grundskola erbjuder fritidshem före och efter skoldagen. Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och samtidigt möjliggöra för föräldrar att kombinera föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Du kan ansöka om fritidshem efter det att ditt barn har fått en skolplats. Barn som ska börja förskoleklass kan börja på fritids från den 1 augusti, och kan gå kvar på sin tidigare förskola fram till dess. Barnet får lov att gå på fritids till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

Ansök om plats

» Du ansöker om en plats på fritidshem genom kommunens e-tjänst.

Det här behöver du tänka på när du ska ansöka om fritidshem till ditt barn:

Säg upp plats

Om du inte längre har behov av, eller inte längre uppfyller kraven för rätt till fritidsplats ska du lämna in en uppsägning.

Uppsägningstiden är 1 månad och räknas från den dagen då uppsägningen kommer in till utbildningsförvaltningen. Barnet får vara på fritidshemmet under uppsägningstiden. Du betalar för platsen under hela uppsägningstiden oavsett om barnet nyttjar platsen eller inte.

» Du säger upp fritidsplatsen genom kommunens e-tjänst.

Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Senast publicerad: