Bjuvs kommuns logga

Resa till och från skola

Du som går på gymnasiet, är folkbokförd i Bjuvs kommun och har mer än 6 kilometer till skolan kan vara berättigad till ett resekort som laddas med en skolbiljett. Här kan du läsa mer om vad som gäller för skolbiljetten.

Bildväljare

Inför skolstarten

Du som är berättigad till ett resekort med en skolbiljett och som är inskriven på en skola vid skolstart, kommer att få ett resekort hemskickat på posten som är laddat med en skolbiljett. Läs mer om kraven längre ned på sidan.

Du som börjar 1:an på gymnasiet och inte har haft ett resekort tidigare kommer att få ett resekort hemskickat till din folkbokföringsadress från och med vecka 31. Detta resekort är laddat med en skolbiljett.

Du som går på gymnasiet och redan har ett resekort kommer att få en ny skolbiljett laddad på ditt befintliga resekort inför höstterminen, spara därför ditt resekort under sommaren. När ditt resekort har laddats får du hemskickat information om detta.

Om inte har fått din skolbiljett i vecka 35, eller om du nyligen flyttat till Bjuvs kommun, behöver du göra en ansökan via kommunens e-tjänst.

» Här ansöker du om skolbiljett/resekort via vår e-tjänst. 

E-tjänsten har pausats under sommaren 2024 och återaktiveras vid terminstart. Skolbiljetten för läsåret 24/25 kommer att skickas ut automatiskt om du är berättigad.

Information om din skolbiljett

Skolbiljetten/resekortet är personligt och du ska skriva ditt namn på det. Är du över 18 år kan du behöva visa din legitimation när du reser med kortet.

Skolbiljetten är giltig från och med den 1 augusti 2024 till den 13 juni 2025

» På Skånetrafikens sida kan du läsa mer om vad som gäller för skolbiljetten.

Vi återanvänder ditt resekort och laddar det med en ny skolbiljett innför skolstarten i augusti, spara därför alltid resekortet. Du kan använda ditt resekort under sommaren och ladda det med t ex en sommarbiljett.

För att få resekort/skolbiljett från kommunen behöver du uppfylla vissa krav:

  • Du ska vara folkbokförd i Bjuvs kommmun.
  • Du ska ha minst 6 kilometer färdväg till din gymnasiesskola.
  • Du ska ha rätt till studiestöd alt. barnbidrag.
  • Du får inte ha inackorderingsstöd eller annat resebidrag.

Skolbiljett beviljas till och med vårterminen man fyller 20 år.

Spara ditt kort för då går det snabbare att få en ny skolbiljett innan terminstart. Kortet återanvänds och laddas med ny skolbiljett om du uppfyller villkoren.

Du kan även använda ditt resekort till att ladda andra biljetter på, tex en sommarbiljett som du kopplar kortet till.

Flyttar du till Bjuvs kommun efter skolstart eller börjar skolan senare under året behöver du själv ansöka om en skolbiljett i vår e-tjänst.

» Ansök om skolbiljett i vår e-tjänst.

För att inte bli ersättningskyldig för din skolbiljett måste du kontakta Bjuvs kommun om du avbryter dina studier, ej påbörjar studierna eller flyttar till en annan kommun.

Du kan kontakta oss via mejl, telefon eller genom att besöka kontaktcenter på kommunhuset. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Om du blir av med resekortet eller om det går sönder får du köpa ett nytt för 30 kronor. Du hämtar och betalar det med Swish på kommunhuset i Bjuv. Medtag din legitimation.

För elever i anpassade gymnasieskola gäller andra regler för studiehjälp, stöd till resor och stöd till inackordering. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledningen på skolan, eller med utbildningsförvaltningen för mer information.

Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Senast publicerad: