Bjuvs kommuns logga

Läsårstider och lov

Här hittar du när skolans läsår börjar och slutar samt lov och studiedagar.

Gatumålning

Studiedagar och annan ledighet

Det kan finnas skillnader mellan skolorna för hur ledigheter, lov, studiedagar och andra dagar då eleverna är lediga ser ut.

Varje skola och fritidshem har exempelvis kompetensutvecklingsdagar för sin personal och då är eleverna lediga. Vid terminsstarten informerar barnens skola om när dessa dagar infaller.

Läsåret 2023/2024

Höstterminen 2023 (16 augusti - 20 december)

25 – 26 september studiedag

30 oktober – 3 november höstlov (v. 44)

22 november studiedag

Vårterminen 2024 (10 januari - 14 juni)

8 – 9 januari lovdagar

19 – 23 februari sportlov (v. 8)

7 mars studiedag

25 – 28 mars påsklov (v. 13)

10 maj lovdag

20 maj studiedag

7 juni lovdag


Senast publicerad: