Ekebys förskolor

Välkommen till Ekebys förskolor.

Det finns tre förskolor i kommundel Ekeby, varav en endast är för små barn.

Förskolan Äventyret, Trollflöjten och Valleberga/Zebran tillhör förskoleområde Ekeby. Till hösten 2022 öppnar den nya förskolan Pärlugglan.

Våra förskolor följer förskolans läroplan och skollagen och vi erbjuder ett stimulerade lärande, utveckling och en trygg omsorg för ditt barn.

Du som vårdnadshavare

Den dagliga kontakten när du hämtar och lämnar ditt barn är en värdefull stund för oss då vi samtalar om hur ditt barn har haft det under dagen. Du är viktigt för oss på förskolan och alltid välkommen med dina frågor till oss. Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättning för ditt barn att utvecklas rikt och mångsidigt.

Inskolning

Inskolning har vi under hela året men under augusti månad har vi en inskolningsperiod då välkomnar vi flera nya familjer till förskolan.

Fokus ligger på att skapa många mötesplatser för goda möten mellan barn och vuxna. De barn som redan går på förskolan har en viktig roll att visa vår verksamhet och bjuda in de nya kompisarna.


Digitala verktyg

En del av det material och miljö som finns på våra förskolor är digitala. Att stimulera utveckling och lärande genom att få intresse för berättelser, bilder och texter genom de digitala verktygen är ett sätt att lära sig mer.

Infomentor

Vi har en lärplattform för att synliggöra utbildningen på förskolan. I portfolion finns det bilder för att du som vårdnadshavare ska kunna ta del av ditt barns utveckling och lärande och du i systemet registrerar ditt barns omsorgsschema och anmäler frånvaro på enkelt sätt.

Finns även att ladda ner som en app.

» Här hittar du mer information om Infomentor

Måltider i förskolan

Att skapa en trygg miljö och ge barnen på förskolan en positiv upplevelse av alla måltiderna under dagen, frukost, lunch och mellanmål. Det är viktiga stunder i vårt lärande i förskolan och där det ges tillfällen till samtal och känsla till samhörighet.

Här kan du se vilket mat som serveras på förskolan, går att se per dag ett par veckor framåt genom att bläddra på pilarna.

» Matsedel förskola

» Ladda ner matsedel som en app

Några dagar varje år har förskolan stängt

Under dessa dagar deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om ditt barn har behov plats även under dessa dagar kontaktar du förskolans rektor.

»Här hittar du vilka dagar som vi har stängt på ditt barns förskola.

Ekeby förskolor
Trolldungens förskola
Valleberga förskola
Förskolan Äventyret

Rektor
Jonna Runheimer
Jonna.Runheimer@bjuv.se

Biträdande rektor
Sandra Stridh
sandra.stridh@bjuv.se