Bjuvs kommuns logga

Betyg och intyg

På denna sida finns information om hur du beställer betyg och intyg.

Betyg

Du som läser på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt på Sfi, beställer utdrag ur betygskatalogen/samlat betygsdokument via ditt webbansökningskonto under "Mina sidor" eller via kontaktcenter. Handläggningstiden är två veckor.

Du som vill ha ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning eller ett slutbetyg/examensbevis från gymnasial vuxenutbildning kontaktar vår studie- och yrkesvägledare på grund- och gymnasievux. Handläggningstiden är en månad.

Vi rapportera betygen till betygsdatabasen.

Intyg

Du som behöver ett intyg kontaktar kommunens kontaktcenter. Handläggningstiden är en vecka.

Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Senast publicerad: