Bjuvs kommuns logga

Yrkesutbildning

För dig som vill ha en gymnasial yrkesutbildning finns många alternativ att välja på i Bjuv och Familjen Helsingborg.

skanevux.se/nv

Yrkesvux och Lärlingsvux

Utbilda dig till ett yrke!

Kommunerna i Familjen Helsingborg - Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga - samverkar för att utöka utbudet av yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning i regionen. Det betyder att alla som är skrivna i någon av våra kommuner kommer att behandlas som likvärdiga sökande.

Kopior på alla dina tidigare skolbetyg ska alltid bifogas ansökan. Ibland ska även andra handlingar bifogas.

I Bjuv är följande utbildningar aktuella hösten 2023:

Lokalvårdare - yrkesutbildning i kombination med svenska

Säljare - med fokus på kundservice

Säljare - yrkesutbildning i kombination med svenska

Ansökningstiden till Lokalvårdare - yrkesutbildning i kombination med svenska och Säljare - yrkesutbildning i kombination med svenska är förlängd till och med 3 augusti.

Gör din webbansökan senast 23 juli.

Observera att utbudet är preliminärt.

Se hela Familjen Helsingborgs utbud på skanevux.se.

För mer information kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledare, sammanhållna yrkesutbildningar

Adelina Ukehaxhaj

Telefon: 042 - 458 52 55

E-post: adelina.ukehaxhaj@bjuv.se

Senast publicerad: