Bjuvs kommuns logga

Ansök om fritidsplats

Om du arbetar eller studerar kan ditt barn gå på fritids före och efter skoldagen. Rätten till fritids kan påverkas av förändringar i vårdnadshavarens arbetsförhållanden.

flickor sätter ipad i ett ställ

Rätt till fritidsplats

Ditt barn kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

Ditt barn kan även ha rätt till fritidshem utifrån eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem.

Ansökan

Om ditt barn ska börja förskoleklass till hösten kan barnet börja på fritids från den 1 augusti. Går barnet på förskola behåller barnet sin plats där fram till den 31 juli. Du kan ansöka om en fritidsplats när ditt barn har fått en skolplats.

» Du ansöker om plats på fritidshem genom kommunens e-tjänst.

När du har gjort en ansökan om fritidsplats kommer du att få ett mejl, ett sms eller ett brev med ett erbjudande från Bjuvs kommun. Du måste då tacka ja till platsen.

Barnets schema

Till grund för barnets schema på fritids ligger vårdnadshavares arbets- eller studietid, restid och tid för dygnsvila. Skolan har rätt att begära in intyg på arbetstid eller studietid.

Fritidshemmen använder plattformen InfoMentor där du registrerar barnets schema.

» Här hittar du mer information om hur du använder InfoMentor.

Kontakta ditt barns fritids om du har frågor om schemat eller InfoMentor.

Förändringar i rätten till fritidsplats

Om ditt barn är frånvarande från fritidshemmet under två månader kan rätten till fritids upphöra. Förändringar i vårdnadshavares arbetsförhållanden kan även det påverka barnets rätt till fritidsplats.

Arbetssökande
Om barnet har en plats på fritids och du blir arbetssökande måste du säga upp platsen. Uppsägningstiden är 1 månad och barnet behåller sin plats under hela uppsägningstiden.

Föräldraledighet
Ditt barn får inte behålla sin plats på fritids om du är föräldraledig. Tänk på att säga upp platsen i god tid. Uppsägningstiden är 1 månad och barnet behåller sin plats under hela uppsägningstiden. Om du ska arbeta eller studera under din föräldraledighet behöver du lämna in ett intyg på detta till skolan.

Sjukskrivning
Blir du sjukskriven får barnet behålla sin plats och sitt schema på fritids.

Semester
Om du har semester ska ditt barn vara ledig från fritids under den tiden.

Senast publicerad: