Bjuvs kommuns logga

Skolval

Det fria skolvalet innebär att du har rätt att önska vilken av kommunens skolor ditt barn ska gå på. Du kan även välja en fristående skola eller en skola i en annan kommun.

elever framför skåp i skolan

Att göra ett skolval

Ditt barn har alltid rätt till en plats på skolan i det rektorsområde där barnet är folkbokfört, vilket kallas barnets anvisningsskola. Det innebär oftast den skola som ligger närmst barnets hem.

Du får lov att söka en annan skola i kommunen om du önskar att ditt barn ska gå där. Om du söker en annan skola får barnet gå där i mån av plats. Det betyder att du får lov att söka vilken skola som helst, men att skolan först och främst måste erbjuda plats till de elever som bor i skolans upptagningsområde.

Du har även möjlighet att söka en fristående skola eller en skola i en annan kommun. Tänk på att om du söker en skola i en annan del av kommunen, en fristående skola eller en skola i en annan kommun, så kan det påverka barnets rätt till skolskjuts.

» Här läser du mer om reglerna kring skolskjuts.

Hur du gör ett skolval skiljer sig åt beroende på om valet sker inför att ditt barn ska börja förskoleklass eller om du vill göra ett byte när barnet redan går i skolan. Se mer under respektive rubrik nedan.

Urvalsgrunder

Om en skola inte har plats för alla som sökt till skolan gör Bjuvs kommun ett urval av vilka elever som ska erbjudas plats på skolan. Urvalet görs enligt Bjuvs kommuns urvalsgrunder i den prioriteringsordning som beskrivs nedan.

  1. Barn som är folkbokförda på en adress som ingår i skolans upptagningsområde.
  2. Barn som har syskon som går i förskoleklass eller i årskurs 1-3 på den aktuella skolan det läsår barnet ska börja (syskonförtur). Syskonen ska vara folkbokförda på samma adress. Om det finns fler syskon än platser tillämpas ”relativ närhet” (se punkt 3).
  3. Barn vars folkbokföringsadress ger högst värde vid uträkning av ”relativ närhet”.
  4. Barn som fyller 5 år och söker till förskoleklass.
  5. Barn som inte är folkbokförda i Bjuvs kommun.

När ditt barn ska börja förskoleklass har du rätt att önska vilken skola ditt barn ska börja på. Skolvalet görs mellan den 1 december och den 31 januari inför höstterminen. Det innebär att du som har ett barn som fyller 6 år under 2023 som ska börja förskoleklass i augusti, behöver göra ett skolval senast den 31 januari 2023.

Du gör skolvalet genom kommunens e-tjänst gällande skolval för förskoleklass. Du kan även välja att ladda ner en blankett som du skickar till kommunen. Båda vårdnadshavarna måste godkänna skolvalet.

Om du önskar välja en fristående skola så kontaktar du samt ansöker till den skolan på egen hand.

Ska du flytta till eller från Bjuvs kommun, eller önskar byta skola gör du det genom kommunens e-tjänst för ansökan om skolbyte. Du kan även välja att ladda ner en blankett som du skickar till kommunen. Båda vårdnadshavarna måste godkänna skolvalet.

Skolplikten innebär bland annat att hemkommunen ansvarar för att barnet får den utbildning den har rätt till. Du som bor i Bjuvs kommun måste därför meddela kommunen vilken grundskola du väljer, även om du byter till en fristående skola eller en skola i en annan kommun.

Byter du till en fristående skola behöver du även ta kontakt med den skolan för att ansöka om plats.

Senast publicerad: