Missnöjd med beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som du fått har du rätt att överklaga det.

Överklagan görs skriftligt och ska ha inkommit till beslutsfattande myndighet senast tre veckor efter det att du fått beslutet.

Det skriftliga överklagandet ska alltid skickas med brev eller lämnas till den myndighet som fattat beslutet.

Det skriftliga överklagandet ska innehålla:
1.   Datum
2.   Ditt namn
3.   Din adress
4.   Ditt telefonnummer
5.   Din underskrift
6.   Vilket beslut du överklagar
7.   Varför du tycker att beslutet är fel
8.   Vilket beslut du tycker är rätt

Vad händer när vi får ditt överklagande?
1.   Vi kontrollerar om överklagande kommit in i rätt tid
      (senast tre veckor efter att du fått beslutet).
2.   Vi bestämmer om beslutet ska omprövas
3.   Om vi bestämmer att beslutet inte kommer att omprövas skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten.

Om du undrar över något ska du vända dig till din handläggare.

Postadressen är:
Almliden
Socialtjänsten, Barn och unga
Beslutsfattarens namn
Box 504
267 25 BJUV

Besöksadressen är:
Almliden
Almgatan 2
BJUV

Bjuvs kommun
Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se