Välkommen till Bjuvs öppenvård

Bjuvs öppenvård erbjuder råd, stöd och behandling till dig som är barn, ungdom, vuxen, förälder eller hela din familj.

Vi arbetar för att lösa problem som kan uppstå i en familj. Problem kan vara små eller stora. Oavsett problem så utgår vi alltid från att ni som familj har stora egna resurser som vi tillsammans kan bygga på. Målet är alltid att ditt barn ska utvecklas på bästa sätt och att ni som familj ska ha det bra tillsammans.

Som vuxen kan du vara anonym när du kommer till oss. Är du under 18 år kan du få råd och stöd tillsammans med förälder utan att behöva ett gå via socialtjänsten. Du kan också få insatser från oss genom ett biståndsbeslut från din socialsekreterare.

Vårt uppdrag är att tillsammans med dig komma överens om vad som behöver förändras i ditt liv. Det kan handla om att du vill sluta använda alkohol eller droger. Det kan också handla om att du och din familj behöver hitta andra sätt att prata med varandra för att konflikterna ska minska och att ni ska må bättre tillsammans. Som förälder kanske du behöver stöd i hur du ska bemöta ditt barn.

Vi har tystnadsplikt och som alla andra som arbetar med barn och unga har vi en skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten om vi misstänker att ett barn far illa.

 • Att barn och unga klarar skolan
 • Att barn och unga har ha goda relationer till sina föräldrar och andra vuxna
 • Att barn och unga kan bo hemma hos sina föräldrar
 • Att alkohol- och droganvändandet minskar
 • Att våld och annan brottslighet minskar

 • Råd, stöd och motiverande samtal
 • Familjebehandling
 • Stöd och hjälp till barn och unga som använder alkohol eller andra droger
 • Stöd och hjälp till barn och unga som begår brott
 • Drogtest
 • Stöd i föräldraskapet/föräldrautbildning

Om du som förälder har frågor om ditt barn eller ditt föräldraskap kan du ringa eller maila någon av oss.

Vi har möjlighet att träffa familjer fyra gånger på så kallade servicesamtal. Servicesamtal betyder att du inte behöver ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Servicesamtal dokumenteras inte. Behöver ni mer hjälp måste socialtjänsten göra en utredning och fatta beslut om bistånd. Socialtjänsten är då skyldig att följa upp så att ni är nöjda med kontakten och att ni får rätt hjälp.

Öppenvård barn och unga

Titel

Namn

Telefon

Enhetschef

Pia Holmgren

042-458 56 38

Familjebehandlare

Emma Friberg

042-458 56 00

Familjebehandlare

Helena Gunnarsson

042-458 51 15

Familjebehandlare

Eva Malmborg

042-458 53 46

Familjebehandlare

Åsa Malmborg

042-458 55 93

Familjebehandlare

Anders Nilsson

042-458 55 70

Familjebehandlare

Karin Svensson

042-458 51 11
Öppenvård vuxna

Titel

Namn

Telefon

Enhetschef

Mikael Bogarve

042-458 57 92

Behandlare

Jeanneth Carlnil

042-458 56 99

Behandlare

Sara Wergilis

042-458 51 55